Sapkowski, Andrzej – Elfų kraujas (ТМ 3)

pagal |

Iš tiesų, sakau jums, atslenka kalavijo ir kirvio amžius, nuožmių pūgų amžius. Atslenka baltojo speigo ir Baltosios Šviesos Metas, Tedd Deireadh, Pabaigos Metas. Pasaulis mirs šaltyje, o atgims podraug su nauja saule. Atgims iš Senojo Kraujo, iš Hen Ichaer, iš pasėto grūdo, kursai ne tik sudygs, o liepsnomis išsprogs.
Ess’tuath esse! Tebūnie taip! Laukite ženkų! Byloju jums, kokie tatai bus ženklai – pirmų pirmiausia žemė paplūs Aen Seidhe Krauju, Elfų Krauju…

(Visited 158 times, 1 visits today)