Viktoras Suvorovas — Kontrolė

pagal |

Viktoras Suvorovas — Kontrolė

Romano
veikėjai — Streleckaja (Žar ptica), Cholovanovas (Drakonas), Stalinas,
Ježovas ir kt. — mūsų skaitytojui jau pažįstami iš 1998 m. „Minties“
leidyklos išleisto Viktoro Suvorovo romano „Pasirinkimas“.

Pagrindinė šio
romano tema — Ježovo vadovaujamame SSSR valstybės saugume rezgamo sąmokslo
atskleidimas, su juo susiję Nastios Streleckajos ir asmeninio Stalino lakūno
Cholovanovo pavojingi nuotykiai, žiaurios represijos, ištikimybės Stalinui kontrolė.

(Visited 3 times, 1 visits today)