Roger Moorhouse — Velniška sąjunga

pagal |

Roger Moorhouse — Velniška sąjunga

Knygoje, remiantis gausia dokumentine medžiaga, aptariamas Molotovo–Ribbentropo paktas bei 1939–1941 m. išplėtotas SSRS ir nacistinės Vokietijos bendradarbiavimas, itin reikšmingas pirmaisiais Antrojo pasaulinio karo mėnesiais. Istoriniai įvykiai vertinami iš diplomatų, karių, karo aukų perspektyvos. Teigiama, kad abiejų agresyvių valstybių politika okupuotuose kraštuose nedaug skyrėsi, o jų elgesys su vietos gyventojais prilygo karo nusikaltimams. Knyga iliustruota žemėlapiais, archyvinėmis nuotraukomis, galima susipažinti su 1939 m. rugpjūčio 23 d. SSRS–Vokietijos nepuolimo sutarties vertimu.
Rogeris Moorhouse’as, žymus britų istorikas, kartu su Normanu Daviesu yra knygos Microcosm: Portrait of a Central European City („Mikrokosmas: Vidurio Europos miesto portretas“) bendraautoris ir knygų Killing Hitler („Nužudyti Hitlerį“) bei Berlin at War („Kariaujantis Berlynas“) autorius.

(Visited 6 times, 1 visits today)