René Martel — Lenkija ir mes. Legenda ir istorija. Chimeros ir realybė

pagal |

René Martel — Lenkija ir mes. Legenda ir istorija. Chimeros ir realybė

1928 m. Paryžiuje pasirodžiusi žymaus prancūzų istoriko ir tarptautinės politikos tyrėjo, pripažinto to meto Centrinės ir Rytų Europos reikalų žinovo, daugelio publikacijų šia tematika autoriaus, Lilio universiteto profesoriaus Renė Martelio (1893-1972) knyga Lenkija ir mes. Legenda ir istorija. Chimeros ir realybė“ atskleidžia tikrąjį, nepridengtą diplomatinio etiketo, Vakarų požiūrį į Lenkiją, jos istoriją, visuomeninę ir ekonominę raidą.

Tarpukario Lenkija parodoma kaip naujasis tautų kalėjimas, anachronizmas, priešingas po I Pasaulinio karo šiame regione sklandžiusiai tautų išsivadavimo dvasiai, paneigiami XX a. antrajame-trečiajame dešimtmečiuose Prancūzijoje gyvavę mitai apie Lenkiją kaip patikimą sąjungininkę Rytuose. R. Martelio prognozės dėl Lenkijos visiškai pasitvirtino jau netolimoje ateityje.

Ši knyga „Lenkija ir mes. Legenda ir istorija. Chimeros ir realybė“ – puikus tarpukario realijų regione šaltinis, padedantis geriau suprasti ir šiandieninės Lenkijos valstybės veiksmus.

Iš prancūzų kalbos vertė Virginijus Baranauskas

Turinys

TURINYS

7 Pratarmė lietuviškajam leidimui

13 Įžanga

15 Senasis režimas ir Lenkija

30 Prancūzijos Revoliucija ir Lenkija

34 Napoleonas ir Lenkija

42 Kaip XIX a. buvo kuriama, paskui sunyko mistinė legendaapie prancūzų-lenkų draugystę

55 Lenkija ir pasaulinis karas

89 Kruvini taikos šešėliai krenta ant naujosios Lenkijos: Galicijos tragedija

102 Avantiūristinė Lenkijos politika Europos rytuose:

102 I. Ukrainoje

143 II. Lietuvoje

157 Lenkija – naujasis tautų kalėjimas

172 Pragaištingos iliuzijos:

172 I. Lenkija garantuoja Prancūzijos saugumą

176 II. Lenkija – katalikybės avangardas Rytuose

180 Žiauri tiesa:

180 I. Šiandieninė Lenkija – neįveikiama kliūtis Prancūzijos-Vokietijos suartėjimui

186  II. Šiandieninė Lenkija – pavojinga kliūtis Prancūzijos-Sovietų Sąjungos suartėjimui 1

190 Baigiamasis žodis

(Visited 7 times, 1 visits today)