Lyman Frank Baum — Amerikiečių pasakos

pagal |

Lyman Frank Baum — Amerikiečių pasakos

Santrauka: Čikagoje paprastu raktu atrakinama skrynia, grūste prigrūsta plėšikų. Bostone penki stebuklingi ledinukai priverčia senatorių, profesorių, mergaitę ir jos tėvus išdarinėti stulbinančius dalykus. Berniukas kaubojus lasu pagauna Žiląjį Laiką. Manekenė parduotuvės vitrinoje staiga atgyja. Nedidelis vabalas padovanoja ūkininkui ir jo žmonai pompą, kuri pompuoja ne vandenį, o auksines monetas!

Šioje knygoje spausdinamos pasakos sukurtos ne liaudies – amerikiečių tauta yra palyginti jauna ir dar neturi tokio turtingo folkloro, kuriuo gali pasididžiuoti kitos, senesnės tautos. Kaip Anderseno pasakas, jas parašė vienas asmuo – talentingas vaikų rašytojas Frankas Baumas. Be šios knygos (American Fairy Tales, 1901), visame pasaulyje milijonais egzempliorių pasklido fantastinės istorijos „Tėčio Žąsino knyga” (Father Goose: HisBook, 1899) ir „Nuostabusis Ozo šalies burtininkas” (The Wonderful Wizard of Oz, 1900). Kiek anksčiau jis buvo išleidęs ne tokius populiarius rinkinius „Mamos Žąsies pasakojimai” (Mother Goatt in Prose, 1897) ir „Naujoji stebuklų šalis” (A New Wonderland, 1900). Rašytojas labai norėjo, kad amerikiečių berniukams ir mergaitėms jų šalis taptų tokia pat pasakų žeme, kokia yra jų tėvynė kitų kraštų vaikams. Todėl pasakose neretai minimos Amerikos gyvenimo realijos: Čikagos Prerijų gatvė, Moterų kovos su azartiniais lošimais draugija, didžiausia Bostono salė, berniukas kaubojus ir pan. Tačiau kai kuriose veiksmas nukeliamas į Amerikos juodųjų tėvynę Afriką arba net į poliarinius kraštus. Yra pasakose ir satyrinių užuominų, suprantamų tik suaugusiems, minėta moterų draugija rengia kortavimo vakarėlį, Čikagos plėšikų niekas nedrįsta vadinti plėšikais, italų banditui mergaitė sako, jog dujų kompanijoje darbo nelengva gauti, bet kai kurie žmonės, norėdami užsidirbti pragyvenimui, netgi tampa politikais. Pasakoje „Kvoko karalienė” pajuokiamas įprastas tų laikų reiškinys – turtingų amerikiečių moterų vedybos su nuskurdusiais jaunais Europos aristokratais. Nemaža ironijos bei pašaipos ir kai kurių pasakų pabaigose pridedamuose moraluose. Vis dėlto vaikams šiose pasakose labiausiai patiks intriguojantys, gyvai pasakojami siužetai, įdomūs ir spalvingi veikėjai, o daugelis, ypač įžvalgesni, įvertins ir subtilų jų humorą. Nėra abejonės, kad pirmąkart lietuvių kalba leidžiamos „Amerikiečių pasakos”, greta kitų pasaulio šalių pasakų, taps mėgstama mūsų vaikų knyga.

Vaikams šiose pasakose labiausiai patiks intriguojantys, gyvai pasakojami siužetai, įdomūs ir spalvingi veikėjai, o daugelis, ypač įžvalgesni, įvertins ir subtilų jų humorą. Nėra abejonės, kad pirmąkart lietuvių kalba leidžiamos „Amerikiečių pasakos”, greta kitų pasaulio šalių pasakų, taps mėgstama mūsų vaikų knyga.