Brian M. Fagan — Ilgoji vasara: Kaip klimatas keitė civilizaciją (Mokslas visiems, #5)

pagal |

Brian M. Fagan — Ilgoji vasara: Kaip klimatas keitė civilizaciją (Mokslas visiems, #5)

Knygoje nagrinėjama viena opiausių šių laikų aplinkosaugos problemų – globalinis klimato atšilimas.

Tyrinėdamas istorijos ir kultūros vingiuose kitusius žmonių santykius su gamtine aplinka ir trumpalaikius bei ilgalaikius klimato pokyčius, autorius įvardija žmonijai skaudžias šio reiškinio pasekmes. Aiškėjant tiesai, neišvengiamai kyla klausimas – nejaugi būdami tokie pažangūs pramonės ir technologijų srityse negalime apsisaugoti nuo tykančių gamtos pavojų?

(Visited 2 times, 1 visits today)